مقالات انتخاب رشته کنکور

رتبه بندی دانشگاه های ایران – [صفر تا ۱۰۰] رتبه بندی دانشگاه ها

هر دانشگاه رتبه مشخصی دارد. رتبه بندی دانشگاه ها، ساانه انجام می شود و تاثير زيادی در انتخاب دانشگاه توسط فرد دارد. دانشگاه هايی با رتبه برتر، مورد توجه افراد قرار می گيرند و اهميت بيشتری به آنها داده می شود. در ايران هم رتبه بندی دانشگاه ها سالانه انجام می شود كه برای افراد كنكوری از اهميت زيادی برخوردار است. همچنين رتبه دانشگاه تان، میتواند بر روی بورسيه و مقالاتی كه منتشر می كنيد تاثير داشته باشد. در این مقاله از درس جت در بخشهای زير به رتبه بندی بهترین دانشگاه های ایران اشاره می شود.

دانشگاه صنعتی شریف تهران

معموا در رتبه بندی بهترین دانشگاههای ایران، دانشگاه صنعتی شريف تهران رتبه اول را دارد. دانشگاه صنعتی شريف اولين بار در سال ١٣٤٤ در خيابان آزادی تاسيس شد و امروزه به عنوان يكی از مهمترين دانشگاه ها، دارای ١٣ دانشكده و دو پرديس می باشد. اين دانشگاه دارای ٢٠ رشته اصلی و فعال می باشد كه حدود ٤٨٤ نفر جزو هيئت علمی اين رشته ها می باشند. اين دانشگاه دارای ١٣ خوابگاه برای دانشجويان میباشد. توجه اصلی دانشگاه صنعتی شريف، بر روی رشته های مهندسی می باشد و بسياری از دانشجويان همين دانشگاه توانسته اند بورسيه های مختلفی داشته باشند.

دانشگاه صنعتی شريف، ساختار كلی تدريس و رشته های خود را براساس دانشگاه آم آی تی آمريكا ايجاد كرده است. از افتخارات اين مكان میتوان به برد ٢١ سال متوالی در رياضيات دانشجويی، كسب مقام اول در مسابقات acm، كسب نشان درجه يك و… اشاره كرد. با فعاليت در دانشگاه صنعتی شريف، شانس شما را برای بورسيه و شغل های مناسب، بيشتر می كند. در بخش پايين به رتبه دوم يعنی دانشگاه تهران اشاره می شود.

دانشگاه ملی تهران

دانشگاه تهران، يكی از بزرگترين دانشگاه های ايران است و در رتبه بندی دانشگاه ها، رتبه دوم را دارد. اين دانشگاه در سال ١٣١٣ توسط پروفسور حسابی ايجاد شد و متشكل از ٢٥ پرديس، ١١١ رشته كارشناسی و ١٧٧ رشته كارشناسی ارشد نيز میباشد. اين دانشگاه دارای ١٥ خوابگاه است كه دانشجويان زيادی از ديگر شهرها تمايل به تحصيل در اين دانشگاه دارند. دانشگاه تهران متشكل از ١٥٠٠ نفر در بخش هيئت علمی می باشد كه نشان دهنده ميزان اعتبار علمی اين مكان می باشد. دانشگاه تهران در نزديكی ميدان انقاب است و ديگر دانشكده های مربوط به دانشگاه، در اطراف ميدان انقاب قرار گرفته اند.

ساخت دانشگاه تهران توسط معمارهای معروف بين المللی انجام شده به طوری كه پرديس اين دانشگاه توسط يك معمار فرانسوی ساخته شده است. محيط داخلی دانشگاه بسيار بزرگ است و معماری های زيادی در آن انجام شده است. موسسه تايمز لندن رتبه دانشگاه تهران را ٥٣٩ در سطح جهان میداند اما موسسه ديگری به نام webometrics رتبه دانشگاه تهران را ١٣٧٣ جهانی اعام كرده است. البته اين مكان رتبه دوم را در خاورميانه دارد. دانشجويان اين دانشگاه توانسته اند رتبه برتر جهانی مسابقات روبوكاپ در سال ٢٠٠٦ را به دست بياورند. بيشتر انجمن های علمی در دانشگاه تهران انجام می شود.

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران

رتبه بندی دانشگاه امیرکبیر تهران

دانشگاه اميركبير رتبه سوم را در ميان رتبه بندی دانشگاه ها دارد. اين دانشگاه در سال ١٣٣٥ تاسيس شد. در ابتدا قرار بود از دانشگاه اميركبير به عنوان دانشكده پلی تكنيك تهران و انستيتو مهندسی راه و ساختمان استفاده شود اما به مرور رشته های ديگر هم به اين مكان اضافه شد. درحال حاضر اين دانشگاه دارای ١٥ دانشكده و آزمايشگاه می باشد. دانشگاه اميركبير شعبه های ديگری هم در شهرهای ديگر دارد و ٣٣ رشته كارشناسی ارائه میدهد. عموم رشته های دانشگاه اميركبير مهندسی است و در سال ١٣٧٥، رشته های ديگری هم به اين دانشگاه اضافه شد.

نحوه دریافت شماره پرونده و شماره داوطلبی کنکور سراسری ۱۴۰۲
مطالعه

دانشكده فنی اميركبير، مهمترين بخش آن است. اين دانشكده از شش گروه مهندسی برق و الكترونيك، مهندسی نساجی، مهندسی شيمی و پتروشيمی، مهندسی مكانيك، مهندسی صنايع و مهندسی معدن ايجاد شده است. از مزايای دانشگاه اميركبير میتوان به حقوق آن اشاره كرد. دانشجويانی كه دارای رتبه های برتر دانشگاه باشند، حقوق دريافت می كنند و همچنين با ارائه معدل بالا و مقالات مختلف، شانس زيادی برای دريافت بورسيه دارند. سطح علمی كارشناسی ارشد و مقطع دكتری در اميركبير تهران بالاتر از كارشناسی میباشد.

 

دانشگاه ملی علم و صنعت تهران

دانشگاه علم و صنعت تهران در شمال شرقی تهران ايجاد شده است و رتبه چهارم را در رتبه بندی دانشگاه دارد. اين دانشگاه در سال ١٣٠٨ تاسيس شد و سپس در سال ١٣٣٦ به دانشگاه علم و صنعت تغيير كرد. عموم تمركز اين دانشگاه بر روی مقاات تحقيقاتی و آزمايش های مختلف میباشد.

هيئت علمی اين دانشگاه از ٤١٥ نفر تشكيل شده است و دارای يك كتابخانه مركزی و ١٩ كتابخانه ديگر در دانشكده ها میباشد. تمركز اصلی دانشگاه علم و صنعت بر روی رشته های كارشناسی ارشد و دكتری میباشد. اين دانشگاه از ٢٨ رشته در كارشناسی، ١٢١ رشته در كارشناسی ارشد و ٤٦ رشته برای دكتری تشكيل شده است.

نوشته های مشابه

در مكان اصلی دانشگاه علم و صنعت تهران، سه گروه فرهنگ و معارف اسامی، زبان های خارجه و تربيت بدنی فعاليت می كنند و ديگر رشته ها در دانشكده ها مستقر هستند. دانشگاه علم و صنعت جزو معدود دانشگاه هايی است كه دانشكده مهندسی راه آهن را تاسيس كرده است. مركز فناوری عصبی، مركز تحقيقات مهندسی خودرو، تاسيس موسسه كامپوزيت و… از ديگر مزايای اين دانشگاه می باشد. دانشگاه علم و صنعت همكاری های زيادی با دانشگاه های جهانی همچون دانشگاه فنی برلين، دانشگاه پلی تكنيك ميان، دانشگاه ديكن و ديگر دانشگاه ها داشته است. طبق آخرين رتبه بندی های جهانی، دانشگاه علم و صنعت در سال ٢٠١٧ توانست رتبه ٥٠٠ جهانی را به دست بياورد.

رتبه بندی دانشگاه شهید بهشتی تهران

در رتبه بندی دانشگاه، رتبه پنجم متعلق به دانشگاه شهيد بهشتی تهران میباشد. اين دانشگاه در شمال غربی تهران در سال ١٣٣٨ تاسيس شد. دانشگاه شهيدبهشتی يكی از بزرگترين دانشگاه های ايران محسوب می شود و دارای ٧١ هكتار مساحت میباشد. درون دانشگاه ٤٢ ناشر مجات تخصصی وجود دارد كه به رتبه اين دانشگاه كمك زيادی كرده است. دانشگاه شهيد بهشتی متشكل از ١٩ دانشكده می باشد. درون اين دانشگاه ١٠ پژوهشكده، ٩ مركز تحقيقاتی و ٥٧ ساختمان اصلی وجود دارد. البته دانشگاه شهيد بهشتی تنها در بخش كارشناسی ارشد و دكتری فعاليت میكند و افراد برای كارشناسی نمیتوانند از اين دانشگاه بهره ببرند.

دانشگاه شهيدبهشتی تهران
دانشگاه شهيدبهشتی تهران

دانشگاه شهيد بهشتی تهران تا به امروز حدود ٢٢٧٩٦ مقاله منتشر كرده است كه تاثير زيادی بر روی رتبه بندی دانشگاه داشته است. تمامی رشته ها در ٤ دانشكده اصلی فنی و مهندسی، علوم پايه، علوم اجتماعی و علوم انسانی تقسيم شده اند. همانند بسياری از دانشگاه های ديگر اين مكان دارای خوابگاه، پارك علمی تحقيقاتی، انجمن های علمی و اداره بهداشت می باشد.

رتبه بندی دانشگاه ملی تربیت مدرس تهران

شايد در ميان رتبه بندی دانشگاه، دانشگاه تربيت مدرس رتبه ششم را داشته باشد اما در ميان دانشگاه های تربيت معلم و آموزشی، رتبه اول را دارد. دانشگاه تربيت مدرس تهران در سال ١٣٦٠ تاسيس شد. هدف اوليه اين دانشگاه، تربيت بهترين معلم ها و اعضای انجمن های علمی بوده است. اين دانشگاه همانند دانشگاه شهيد بهشتی، تنها در بخش كارشناسی ارشد و دكتری دانشجو قبول میكند و دانشجويان كارشناسی نمی توانند در آن تحصيل كنند. اعضای علمی دانشگاه تربيت مدرس از ٥١٦ نفر تشكيل شده است و كتابخانه اين دانشگاه جزو بزرگترين كتابخانه های ايران محسوب میشود.

طبق رتبه بندی دانشگاه كه در سال ٢٠١٣ انجام شد، اين دانشگاه رتبه ٤٢٣ جهانی را دريافت كرد. اين مكان از ١٥ دانشكده و ١٢ مركز پژوهشی تشكيل شده است. نشريه های علمی دانشگاه تربيت مدرس اهميت زيادی دارند به طوری كه نشريه های دانشكده علوم انسانی، در سطح بين المللی كسب مقام كرده و ارزش دارد. بسياری از فارغ التحصيان دانشگاه تربيت مدرس، وارد انجمنهای علمی، هيئت علمی ديگر دانشگاه ها میشوند و يا دروس مختلفی تدريس میكنند.

رتبه بندی دانشگاه صنعتی اصفهان

در رتبه بندی دانشگاه ها، رتبه هفتم در دست دانشگاه صنعتی اصفهان میباشد. در حقيقت دانشگاه صنعتی اصفهان، جزو زيردسته های دانشگاه صنعتی شريف تهران بوده است كه از سال ١٣٥٧ به صورت مستقل فعاليت میكند. اين دانشگاه در شمال غربی اصفهان قرار دارد و ٢١ دانشكده دارد كه در دو بخش علوم فنی و مهندسی و علوم پايه قرار دارند. دانشگاه صنعتی اصفهان اهميت زيادی به مسائل فناوری و صنعت كشور می دهد و هدف اصلی دانشگاه رفع مشكات صنعت می باشد. اعضای علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ٤٧٨ نفر می باشند. دانشگاه صنعتی اصفهان همانند دانشگاه صنعتی شريف، از ساختار دانشگاهام آی تی آمريكا بهره میبرد و جای آموزه های آكادميك، توجه بيشتری بر روی آموزش های مرتبط با صنعت دارد. با توجه به رتبه بندی دانشگاه بهترين دانشگاه های ايران، حدود ٨٠% از دانشگاه ها از ساختارهای بين المللی استفاده میكنند.

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان

تمامی دانشجوهای دانشگاه صنعتی اصفهان، میتوانند مقاات تحقيقی و پژوهشیشان را با كمك اساتيد دانشگاه انجام بدهند و همكاری كاملی با دانشجوها صورت میگيرد. اين دانشگاه دارای ٩ بلوك خوابگاه دانشجويی و ٧ بلوك خوابگاه خودگردان میباشد كه از امكاناتی مانند تلويزيون، جاروبرقی، اينترنت و… برخوردار هستند. همچنين بيش از ده سالن ورزشی برای دانشجويان وجود دارد.

رتبه بندی دانشگاه ملی شیراز

دانشگاه شيراز رتبه هشتم را در ميان رتبه بندی دانشگاه دارد. اين دانشگاه جزو قديمی ترين دانشگاه های ايران محسوب می شود و در سال ١٣٢٥ تاسيس شده است. معمار و سازنده دانشگاه شيراز مينورو ياماساكی بوده است و همين باعث شده دانشگاه شيراز يكی از بهترين معماری ها را در ميان دانشگاه های ايران داشته باشد. دانشگاه شيراز دارای ١٤ دانشكده مختلف میباشد كه رشته های زيادی از كارشناسی تا دكتری در آنها وجود دارد و خوابگاه های دانشگاه ملی شيراز در اطراف دانشگاه قرار دارند. دانشگاه شيراز همانند بسياری از دانشگاه های ديگر، شعبه پرديس دارد كه شامل سه ساختمان مجهز است.

اعضای علمی دانشگاه ملی شيراز بيش از ٤٠٠ نفر میباشد كه همانند بسياری از دانشگاه های برتر ديگر است. يكی از مهمترين دانشكده ها، دانشكده ادبيات و علوم انسانی میباشد كه از سال ١٣٣٣ مشغول به فعالیت است. از امكانات اين دانشگاه میتوان به سالن ها ی مجهز كنفرانس و ورزشی، كتابخانه های جدا برای هر دانشكده، امكانات رفاهی و خوابگاهی و… اشاره كرد. درحال حاضر بيش از ٢٠٠٠٠ دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.

دانشگاه شيراز
دانشگاه شيراز

رتبه بندی دانشگاه ملی فردوسی مشهد

در رتبه بندی دانشگاه های ایران، نام دانشگاه ملی فردوسی مشهد هم ديده میشود. دانشگاه فردوسی در سال ١٣٢٨ تاسيس شده و در ابتدا تحت نظر دانشگاه جرج تاون واشنگتن فعاليت میكرد. اين دانشگاه دارای ١٣ دانشكده، ٨ پژوهشكده و می باشد و يكی از بزرگترين هيئت علمی ها را دارد. اعضای هيئت علمی اين دانشگاه به ٨١٤ نفر میرسد. دانشگاه فردوسی در غرب مشهد تاسيس شده است و جزو بزرگترين دانشگاه های ايران است. يكی از نكات مهم دانشگاه فردوسی، دانشجويان خارجی می باشد. اين دانشگاه توانسته است حدود ٢٠٠٠ دانشجوی خارجی از سی كشور مختلف جذب خود كند تا رقابت بهتر و شعبه پرديس جذابتری داشته باشد.

دانشگاه فردوسی
دانشگاه فردوسی

پرديس دانشگاه فردوسی مشهد مساحتی بيش از ٣٠٠ هكتار دارد كه اين پرديس را تبديل به يكی از بزرگترين شعبه های پرديس در ايران كرده است. نام ديگر دانشگاه فردوسی، دانشگاه سبز می باشد كه اين نام را به دليل محيط زيبای دانشگاه فردوسی انتخاب كرده اند. دانشگاه فردوسی رتبه ٣٣٠ را در ميان دانشگاه های سبز جهان دارد. رفت و آمد در دانشگاه فردوسی توسط سيستم حمل و نقل عمومی دانشگاه انجام میشود كه شامل ون، مينی بوس و اتوبوس هستند. بيش از ده ساختمان خوابگاه برای دانشجويان وجود دارد كه درون دانشگاه ايجاد شده اند.

رتبه بندی دانشگاه ملی تبریز

دانشگاه ملی تبريز آخرين دانشگاه در رتبه بندی دانشگاه های ایران می باشد. اين دانشگاه در سال ١٣٢٦ تاسيس شده و دومين دانشگاه بزرگ ايران محسوب می شود. ابعاد دانشگاه ملی تبريز بيش از ٦٠٠ هكتار می باشد و دارای ٢٠ دانشكده است. دانشگاه تبريز وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است. دانشگاه تبريز متشكل از ١٦٤ رشته كارشناسی، ٣٢٢ رشته كارشناسی ارشد و ٢٠٩ رشته دكتری میباشد. دانشگاه تبريز دارای دو بخش است كه شمال آن برای گياه شناسی استفاده میشود و در بخش جنوبی كتابخانه مركزی دانشگاه وجود دارد. اين دو بخش از طريق پل روگذر با همديگر در ارتباط هستند.

دانشگاه ملی تبريز متشكل از يك هيئت علمی بزرگ است و حدود ٨٠٠ نفر در اين هيئت علمی فعاليت می كنند. اين دانشگاه تا به امروز بيش از ١٨٠٠٠ مقاله بين المللی ارائه داده است و حدود ٣٢ همايش كشوری در اين دانشگاه برگزار شده است. دانشگاه تبريز در كنار امكانات متعدد خود، دارای مراكز تحقيقاتی مختلف است كه می توان به موسسه تحقيقات اجتماعی، مركز تحقيقات ژئوتوريسم، مركز تحقيقات رياضيات در صنعت و… اشاره كرد. دانشگاه تبريز دارای چهار خوابگاه میباشد كه سه خوابگاه مركزی درون دانشگاه قرار گرفته است و يك خوابگاه ديگر كاما خودگردان اداره مي شود. دانشجويان خوابگاه میتوانند از تمام امكانات رفاهی دانشگاه، سالن های ورزشی، كتابخانه ها و… استفاده كنند.

دانشگاه تبريز
دانشگاه تبريز

اكنون كه با رتبه بندی دانشگاه های ایران آشنا شده ايد، می توانيد به راحتی دانشگاه مناسب خودتان را پيدا كنيد. در ميان ده دانشگاه برتر، تفاوت های كمی وجود دارد و اين اختافات مربوط به رشتههای مختلف، امكانات و هزينههای خود دانشجو میباشد. ده دانشگاه برتر ايران، انتخاب بسياری از رتبه های برتر كنكور می باشد چرا كه امكانات علمی و تحقيقاتی بيشتری در اين دانشگاه ها فراهم شده است .

اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری 1402
مطالعه

دکتر غلامرضا عبدلی

غلامرضا عبدلی هستم دکترای تخصصی مشاوره ، مدرس دانشگاه و مدرس کارگاه های تربیت مشاور تحصیلی. افتخار این را دارم که با 20 سال تجربه در حوزه مشاوره تحصیلی بتوانم به شما عزیزان کمک کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا