فرم ارسال مطالب

نام و نام خانوادگی(ضروری)
فایل ها را به اینجا بکشید یا
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, mp4, mp3, jpeg, rar, zip, حداکثر اندازه فایل: ۲۰ MB.

  بالاخره ما تصمیم گرفتیم امکان ارسال مطالب توسط کاربران را فراهم کنیم تا اساتید و افراد صاحب نظر بتوانند معلومات و مطالب خود را با ما به اشتراک بگذارند و ما این مطالب را پس از بررسی با نام صاحب اثر منتشر کنیم . در ادامه جزئیات آن را بررسی کردیم.

  افرادی که می توانند مطالب خود را برای وبسایت ما ارسال کنند :

  – اساتید و دبیران گرامی

  – مشاورین درسی

  – فعالان آموزشی

  – دانش آموزان

  شرایط ارسال مطالب  :

  مطلب ارسالی به هیچ عنوان کپی نباشد و متعلق به خود شخص ارسال کننده باشد در غیر این صورت مطلب منتشر نخواهد شد.

   در صورت امکان مطلب ارسالی در وبسایت دیگری منتشر نشده باشد

  مطلب ارسالی شما نباید دارای واتر مارک یا لوگو خاصی باشد و باعث کاهش کیفیت خوانایی فایل شود.(لوگو یا واترمارک متعلق به وبسایت های آموزشی مشابه نباشد)

  در داخل مطالب ارسالی از فایل های پولی و یا سوالات موسسه های دیگر استفاده نشده باشد.