سوالات کنکور

سوالات کنکور ریاضی سال 98 به همراه پاسخنامه + pdf

در این پست دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی 98 (نظام جدید) همراه با پاسخنامه کلیدی جهت دانلود قرار گرفته است.

دانلود سوالات کنکور ریاضی 98 همراه با کلید اولیه(نظام جدید)

در این پست به صورت ویژه به سولات کنکور ریاضی 98 می پردازیم .دفترچه عمومی و همچنین دفترچه اختصاصی کنکور ریاضی 98 به همراه کلید اولیه و پاسخنامه تشریحی جهت دانلود برای شما عزیزان قرار داده شده است. در این پست دفترچه سوالات و پاسخنامه عمومی و اختصاصی برای داوطلبان نظام جدید آورده شده است.

کنکور ریاضی 98 یکی از پنج گروه آزمایشی می باشد که در چند سال اخیر مرتبا از تعداد شرکت کننده ‌های آن کاسته شده  است. دفترچه سوالات کنکورریاضی 98 در دو قسمت برای داوطلبان آماده می‌شود که که در جلسه کنکور در بخش نخست سوالات دفترچه عمومی کنکورریاضی 98 در اختیار داوطلبان کنکور ریاضی قرار میگیرد . دفترچه شماره یک ( عمومی ) شامل چهار درس عمومی می باشد که این درس ها به ترتیب دفترچه شامل زبان و ادبیات فارسی ، زبان عربی ، فرهنگ و معارف اسلامی و زبان انگلیسی می باشد . دفترچه شماره دوم ( اختصاصی ) شامل پنج درس می باشد که به ترتیب قرار گیری در دفترچه سوالات کنکور تجربی 98 شامل ریاضیات، فیزیک و شیمی است. در ادامه می توانید دفترچه سوالات کنکورریاضی98 با پاسخ تشریحی کنکور ریاضی 98 نظام جدید را دانلود کنید.

دانلود دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی 98 ( نظام جدید)

کنکور ریاضی 98با بیش از164 هزار داوطلب در روز پنج‌شنبه 13 تیرماه برگزار گردید. در کنکور سراسری امسال گروه ریاضی کمترین میزان داوطلب را داشت. در این بخش دفترچه سوالات کنکور ریاضی 98 نظام جدید را جهت دانلود شما عزیزان قرار داده‌ایم. دفترچه سوالات عمومی ( دفترچه شماره 1) شامل 100 سوال است که داوطلبان باید در مدت 75 دقیقه بدان پاسخ دهند. پس از اتمام مهلت پاسخگویی، دفترچه سوالات تخصصی توزیع می‌شود که دواطللبان باید در مدت 175 دقیقه به 135 سوال دروس تخصصی پاسخ دهند. لازم به ذکر است که دو دفترچه سوال همراه با یک برگه پاسخنامه هستند. ساعاتی پس از برگزاری آزمون تجربی 98 و در ساعت 14 همان روز دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی کنکور 98 ریاضی بر روی خروجی سایت سازمان سنجش قرار گرفت که در ادامه می توانید دفترچه سوالات عمومی و تخصصی را دانلود کنید.

دفترچه سوالات عمومی کنکور ریاضی یا همان دفترچه شماره یک صد سوال از درس‌های ادبیات فارسی،عربی، معارف و زبان انگلیسی را شامل می‌شود. در مجموع هفتادوپنج دقیقه وقت دارید که به این صد سوال پاسخ دهید.

پس از تمام شدن زمان پاسخگویی، مراقبین جلسه دفترچه شماره یک را از شما می‌گیرند و دفترچه شماره دو که دفترچه سوالات اختصاصی است، توزیع می‌شود.

در دفترچه اختصاصی کنکور ریاضی باید به 135 سوال از درس‌های ریاضیات، فیزیک و شیمی در مدت زمان 175 دقیقه پاسخ دهید.

سوال‌های ریاضیات دفترچه اختصاصی شامل تست‌هایی از درس‌های حسابان، هندسه، گسسته و آمار و احتمال است. سوالات مربوط به این درس‌ها در دفترچه اختصاصی از هم تفکیک نشده است. اما به طور معمول سوال‌های مربوط به هر درس پشت‌سر هم آورده شده و پراکنده نیست. 

در ادامه میتوانید هر یک از این دفترچه ها را به صورت جداگانه  دانلود کنید.

دانلود سوالات عمومی کنکور ریاضی 98 نظام جدیدdownload icon - darsjet
دانلود سوالات اختصاصی کنکور ریاضی 98 نظام جدیدdownload icon - darsjet

دانلود پاسخنامه کلیدی کنکور ریاضی 98 ( نظام جدید )

در این بخش می‌توانید پاسخنامه کلیدی کنکور ریاضی 98 را که توسط سازمان سنجش منتشر شده مشاهد کنید.

کلید کنکور ریاضی 98 پارت 1

 

در ادامه به بررسی هر یک از دروس در کنکور ریاضی 98 نظام جدید میپردازیم:

ادبیات فارسی کنکور ریاضی 98

زبان و ادبیات فارسی با ضریب چهار بالاترین ضریب را در میان سوالات عمومی کنکور سراسری دارد. از این رو می‌توان گفت ادبیات اثرگذارترین درس در دفترچه سوالات عمومی کنکور است. در کنکور سراسری 98 همچون سال‌های گذشته 25 سوال از 100 سوال دروس عمومی مربوط به ادبیات است و مدت زمان تقریبی پاسخگویی بدین سوالات بنا  بر آنچه که روی دفترچه سوالات آمده 18 دقیقه است.  در ادامه می توانید نموداری را مشاهده کنید که میزان دشواری سوالات ادبیات کنکور ریاضی 98 را از دید داوطلبان نشان می‌دهد.

دشواری ادبیات

زبان عربی کنکور ریاضی 98

عربی همچون زبان انگلیسی در میان دروس عمومی ضریب دو را داراست . نتایج نظرسنجی از دواطلبین کنکور ریاضی98 در خصوص سطح سوالات عربی در کنکور ریاضی (نظام جدید) را می توانید به صورت دو نمودار مجزا از هم مشاهده کنید. در ادامه پاسخنامه تشریحی عربی کنکور ریاضی 98 هم برای نظام قدیم و هم برای نظام جدید برای دانلود قرار گرفته شده است.

دشواری عربی 98

فرهنگ و معارف اسلامی کنکور ریاضی 98

پس از بررسی دروس عمومی قبل نوبت به بررسی دینی کنکور ریاضی 98 می‌رسد. فرهنگ و معارف اسلامی سومین درس در دفترچه سوالات عمومی کنکور ریاضی 98 است که 25 سوال از 100 سوال عمومی بدان اختصاص دارد و مطابق با آنچه که بر روی دفترچه ذکر شده مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات آن 17 دقیقه میباشد. معارف پس ادبیات در بین درس عمومی بیشترین ضریب یعنی ضریب 3 را داراست. در ادامه نمودار نظرسنجی در خصوص سطح سوالات معارف کنکور ریاضی 98 را می‌بینید.

دشواری دینی ریاضی 98

زبان انگلیسی کنکور ریاضی 98

زبان انگلیسی آخرین درس دفترچه سوالات عمومی است . از سوال 75 تا 100 دفترچه سوالات عمومی بدین درس با ضریب دو اختصاص دارد . مدت زمان پیشنهادی پاسخگویی به سوالات آن 20 دقیقه می‌باشد. در ادامه می‌توانید نموادری را مشاهده کنید که بیانگر نتایج نظر سنجی از دواطلبان کنکور ریاضی 98 (نظام جدید) در خصوص سطح سوالات زبان کنکور ریاضی است.

دشواری زبان رشته ریاضی 98

 

ریاضیات کنکور  98 ( نظام جدید )

یاضیات  از جمله دروس اختصاصی رشته ریاضی است که هم از نظر تعداد سوالات و هم از لحاظ مدت زمان پاسخگویی بیشترین میزان را به خود اختصاص می دهد. 55 سوال از 135 سوال تخصصی به ریاضیات اختصاص دارد که به دواطلبین پیشنهاد شده که در مدت زمان تقریبی 85 دقیقه به سوالات آن پاسخ گویند.  نمودار زیر نتایج نظرسنجی از داوطلبین نظام جدید را در خصوص سطح سوالات ریاضی کنکور ریاضی 98 نشان می‌دهد.

دشواری ریاضیات 98

 

 فیزیک کنکور ریاضی 98 ( نظام جدید)

فیزیک  با چهل و پنج سوال و مدت زمان پیشنهادی 45 دقیقه برای پاسخگویی دومین درس در دفترچه سوالات تخصصی کنکور ریاضی 98 است. در نمودار زیر نتایج نظرسنجی از داوطلبین را در خصوص میزان دشواری سوالات فیزیک کنکور ریاضی 98 را می توانید مشاهده کنید.

دشواری فیزیک کنکور ریاضی 98

 

شیمی کنکور ریاضی 98 ( نظام جدید )

شیمی آخرین درس از دروس اختصاصی کنکور ریاضی است با سی و پنج سوال و مدت زمان  پیشنهادی سی و پنج دقیقه ای برای پاسخگویی به سوالات آن.در نمودار زیر نتایج نظرسنجی از داوطلبین را در خصوص میزان دشواری سوالات شیمی کنکور ریاضی 98 را می توانید مشاهده کنید. 

سطح دشواری شیمی ک ریاضی98

خب ممنون از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید در ادامه لینک بخش سوالات کنکور رو گذاشتیم که دانلود کنید و  با حل سوالات کنکور با نحوه طرح سوالات  و  دیدگاه طراح سوالات آشنا بشید و با تسلط هر چه بیشتر سر کنکور حاضر بشید.

تیم تولید محتوای درس جت

وبسایت درس جت از به روزترین وبسایت ها و مراجع درسی قبل از دانشگاه میباشد که کار خود را از بهمن ماه سال 1400 آغاز کرد و هدف ما از تاسیس وبسایت درس جت این است که هر آنچه که یک دانش آموز کنکوری به آن نیاز دارد دارد را در این سایت به صورت کامل و با بهترین کیفیت فراهم کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا