سوالات کنکور

سوالات کنکور هنر ۱۴۰۰به همراه پاسخنامه + دانلود pdf

سلام بچه ها. امروز در خدمت شما هستیم با ادامه سری مقالات دانلود سوالات کنکور از وبسایت آموزشی درس جت و امروز قراره به سراغ کنکور ۱۴۰۰ رشته هنر بریم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

کنکور هنر ۱۴۰۰

در کنکور هنر ۱۴۰۰ تعداد ۱۲۵ هزار و ۱۲۱ داوطلب در کنکور هنر ۱۴۰۰ شرکت کردند. کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری هنر ۱۴۰۰ ، می بایست پس از دریافت دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی، به سوالات مندرج در این دفترچه ها پاسخ دهند.

سوالات کنکور هنر ۱۴۰۰

بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور هر گروه آزمایشی امتحانی شامل یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات اختصاصی می باشد. دفترچه سوالات عمومی کنکور هنر شامل دروس ادبيات فارسی با ضریب ۴، زبان عربی با ضریب ۲، فرهنگ و معارف اسلامی با ضریب ۳ و زبان خارجی با ضریب ۲، دفترچه دوم شامل سوالات درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی فیزیک، خواص مواد، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی می باشد که ضریب آن در زیرگروه های مختلف متفاوت است. در ادامه این پست دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۰ همراه با پاسخنامه کلیدی جهت دانلود قرار گرفته است.

دانلود سوالات کنکور هنر ۱۴۰۰ همراه با کلید اولیه

در این پست به صورت ویژه به سولات کنکور هنر ۱۴۰۰ می پردازیم .دفترچه عمومی و همچنین دفترچه اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۰ به همراه کلید اولیه جهت دانلود برای شما عزیزان قرار داده شده است. در این پست دفترچه سوالات و پاسخنامه عمومی و اختصاصی برای داوطلبان  آورده شده است.

دانلود سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰۰ download icon - darsjet
دانلود سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۰ download icon - darsjet
دانلود پاسخنامه کلیدی کنکور هنر ۱۴۰۰ download icon - darsjet

در ادامه به بررسی هر یک از دروس در کنکور هنر ۱۴۰۰ میپردازیم:

ادبیات فارسی کنکور هنر ۱۴۰۰

زبان و ادبیات فارسی با ضریب چهار بالاترین ضریب را در میان سوالات عمومی کنکور سراسری دارد. از این رو می‌توان گفت ادبیات اثرگذارترین درس در دفترچه سوالات عمومی کنکور است. در کنکور سراسری ۱۴۰۰ همچون سال‌های گذشته ۲۵ سوال از ۱۰۰ سوال دروس عمومی مربوط به ادبیات است و مدت زمان تقریبی پاسخگویی بدین سوالات بنا  بر آنچه که روی دفترچه سوالات آمده ۱۸ دقیقه است.  در ادامه می توانید نموداری را مشاهده کنید که میزان دشواری سوالات ادبیات کنکور هنر ۱۴۰۰ را از دید داوطلبان نشان می‌دهد. در نمودار نتایج نظرسنجی از دواطلبان  آورده شده است.

دانلود سوالات کنکور تجربی 98 به همراه پاسخنامه + دانلود pdf
مطالعه

دشواری ادبیات هنر 1400

زبان عربی کنکور هنر ۱۴۰۰

عربی همچون زبان انگلیسی در میان دروس عمومی ضریب دو را داراست . نتایج نظرسنجی از دواطلبین کنکور هنر ۱۴۰۰ در خصوص سطح سوالات عربی در کنکور هنر را می توانید مشاهده کنید.

دشواری عربی هنر 1400

فرهنگ و معارف اسلامی کنکور هنر ۱۴۰۰

پس از بررسی دروس قبل نوبت به بررسی دینی کنکور هنر ۱۴۰۰ می‌رسد. دینی سومین درس در دفترچه سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰۰ است که ۲۵ سوال از ۱۰۰ سوال عمومی بدان اختصاص دارد و مطابق با آنچه که بر روی دفترچه ذکر شده مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات آن ۱۷ دقیقه میباشد. معارف پس ادبیات در بین درس عمومی بیشترین ضریب یعنی ضریب ۳ را داراست. در ادامه نمودار نظرسنجی در خصوص سطح سوالات دینی کنکور هنر ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید.

دشواری معارف هنر 1400

زبان انگلیسی کنکور هنر ۱۴۰۰

زبان انگلیسی آخرین درس دفترچه سوالات عمومی است . از سوال ۷۵ تا ۱۰۰ دفترچه سوالات عمومی بدین درس با ضریب دو اختصاص دارد . مدت زمان پیشنهادی پاسخگویی به سوالات آن ۲۰ دقیقه می‌باشد. در ادامه می‌توانید نموادری را مشاهده کنید که بیانگر نتایج نظر سنجی از دواطلبان کنکور هنر ۱۴۰۰ در خصوص سطح سوالات زبان کنکور هنر است.

دشواری زبان هنر 1400

درک عمومی هنر کنکور هنر ۱۴۰۰

درک عمومی هنر اولیت درس از سوالات دفترچه اختصاصی کنکور هنر است. این درس ۳۰ سوال از ۱۶۵  سوال تخصصی کنکور هنر را به خود اختصاص می دهد که به دواطلبین پیشنهاد شده که در مدت زمان تقریبی ۲۵ دقیقه به سوالات آن پاسخ گویند. در ادامه نتایج نظر سنجی میزان دشواری این درس که توسط داوطلبان پاسخ داده شده است را می توانید مشاهده کنید.

دشواری درک عمومی هنر کنکور هنر 1400

درک عمومی ریاضی – فیزیک کنکور هنر ۱۴۰۰

درک عمومی ریاضی – فیزیک با سی سوال و مدت زمان پیشنهادی ۴۰ دقیقه برای پاسخگویی دومین درس در دفترچه سوالات تخصصی کنکور هنر ۱۴۰۰ است. بیشترین مدت زمان پاسخگویی در آزمون به این درس اختصاص دارد. در نمودار زیر نتایج نظرسنجی از داوطلبین را در خصوص میزان دشواری سوالات درک عمومی ریاضی – فیزیک کنکور هنر ۱۴۰۰ می توانید مشاهده کنید.

دشواری درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر 1400

ترسیم فنی کنکور هنر ۱۴۰۰

 ترسیم فنی در کنکور هنر ۱۴۰۰ شامل ۲۰ سوال است و مدت زمان پیشنهادی برای پاسخ دادن به سوالات آن ۲۶ دقیقه در نظر گرفته شده است. در نمودارهای زیر می توانید نتایج نظرسنجی در خصوص سوالات ترسیم فنی کنکور هنر ۱۴۰۰ را مشاهده کنید.

دشواری ترسیم فنی هنر 1400

خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر ۱۴۰۰

خلاقیت تصویری و تجسمی با ۲۰ سوال و مدت زمان پیشنهادی ۲۴ دقیقه برای پاسخگویی چهارمین درس در دفترچه سوالات تخصصی کنکور هنر ۱۴۰۰ است. در نمودار زیر نتایج نظرسنجی از داوطلبین را در خصوص سطح سوالات خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر ۱۴۰۰ از نظر میزان سادگی و یا سختی سوالات می توانید مشاهده کنید.

دشواری خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر 1400

خلاقیت نمایشی کنکور هنر ۱۴۰۰

خلاقیت نمایشی کنکور هنر ۱۴۰۰ شامل بیست سوال است و مدت زمان پیشنهادی برای پاسخگویی به سوالات آن بر روی دفترچه  ۱۳ دقیقه ذکر شده  است. در نمودار زیر نتایج نظرسنجی از داوطلبین را در خصوص میزان دشواری سوالات خلاقیت نمایشی کنکور هنر ۱۴۰۰ می توانید مشاهده کنید.

دشواری خلاقیت نمایشی کنکور هنر 1400

خلاقیت موسیقی کنکور هنر ۱۴۰۰

خلاقیت موسیقی کنکور هنر ۱۴۰۰ شامل بیست سوال است و مدت زمان پیشنهادی برای پاسخگویی به سوالات آن بر روی دفترچه  ۲۰ دقیقه ذکر شده  است. در نمودارهای زیر می توانید نتایج نظرسنجی در خصوص دشواری سوالات خلاقیت موسیقی کنکور هنر ۱۴۰۰ را مشاهده کنید.

دشواری خلاقیت موسیقی کنکور هنر 1400

خواص مواد کنکور هنر۱۴۰۰

خواص مواد آخرین درس از دفترچه سوالات کنکور هنر است با بیست سوال و مدت زمان پیشنهادی ۱۷ دقیقه برای پاسخ دادن به سوالات آن. در نمودارهای زیر می توانید نتایج نظرسنجی در خصوص دشواری سوالات خواص مواد کنکور هنر ۱۴۰۰ را مشاهده کنید.

دشواری خواص مواد کنکور هنر 1400

خب ممنون از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید در ادامه لینک بخش سوالات کنکور رو گذاشتیم که دانلود کنید و  با حل سوالات کنکور با نحوه طرح سوالات  و  دیدگاه طراح سوالات آشنا بشید و با تسلط هر چه بیشتر سر کنکور حاضر بشید.

دانلود سوالات کنکور ریاضی 1401 به همراه پاسخنامه
مطالعه

تیم تولید محتوای درس جت

وبسایت درس جت از به روزترین وبسایت ها و مراجع درسی قبل از دانشگاه میباشد که کار خود را از بهمن ماه سال 1400 آغاز کرد و هدف ما از تاسیس وبسایت درس جت این است که هر آنچه که یک دانش آموز کنکوری به آن نیاز دارد دارد را در این سایت به صورت کامل و با بهترین کیفیت فراهم کنیم.

‫۲ نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا