مقالات مشاوره کنکورمهم ترین مباحث کنکور

مباحث مهم شیمی کنکور

سلام به کنکوری های عزیز؛ دکتر غلامرضا عبدلی هستم. امروز در ادامه سری مقالات مهمترین مباحث دروس کنکور با مباحث مهم شیمی کنکور درخدمت شما هستم.

شاید چندین سال قبل شیمی به عنوان آسان ترین درس در کنکور تجربی و ریاضی مطرح بود اما در سال های اخیر مخصوصا از سال ۱۳۹۵ به بعد توجه طراحان سؤال به سمت و سوی سؤالات ترکیبی جلب شد و همین مسئله باعث تغییرات در درس شیمی شد و از نظر عده ای به عنوان سخت ترین درس مطرح گردید. باتوجه به توضیحات بالا اگر زمان کمی تا کنکور دارید یا اصلا رابطه خوبی با درس شیمی ندارید در این مقاله فصل های مهم شیمی کنکور را به همراه فصل های مرتبط و رعایت پیش نیازها در مطالعه فصول را در اختیار شما قرار  می دهم.

مباحث شیمی کنکور

مباحث شیمی کنکور

هرکدام از این ۱۰فصل تعدادی سؤال را به خود اختصاص داده بودند که در مقاله بودجه بندی شیمی کنکور به آن پرداختیم. نوع دیگر دسته بندی مطالب شیمی کنکور براساس مبحثی به صورت زیر است:

  • سؤالات مفهومی
  • سؤالات حفظی
  • سؤالات محاسباتی

اطلاعات هر سؤال به تفکیک مبحث درس در کنکور دی ۱۴۰۱ (رشته تجربی)

سؤال مبحث سؤال مبحث
۷۶ توزیع الکترون­ها در لایه ها و زیرلایه ها، موقعیت عناصر در جدول تناوبی ۹۴ استوکیومتری واکنشی، درصد خلوصی
۷۷ استوکیومتری ۹۵ نشاسته
۷۸ نامگذاری ترکیب­ های شیمیایی ۹۶ PH، ثابت یونش، واکنش اسید و باز
۷۹ ساختار لوویس ۹۷ شوینده­ها، انحلال پذیری مواد در آب
۸۰ فرمول نویسی ۹۸ اسید آرنپوس، هیدروژن های اسید
۸۱ اوزون و ویژگی های آن ۹۹ رقیق سازی، درصد یونش، PH
۸۲ غلظت محلول ها، واکنش اسید و باز ۱۰۰ ترکیبات آلی، گروه های عاملی، عدد اکسایش
۸۳ ترکیبات یونی، مولکول های قطبی و ناقطبی نیروهای بین مولکولی ۱۰۱ واکنش پذیری عناصر، واکنش­های خود به خودی
۸۴ جدول تناوبی، فعالیت شیمیایی عناصر ۱۰۲ سلول­های الکتروشیمیایی
۸۵ استوکیومتری، واکنش سوختن، درصد جرمی ۱۰۳ سلول­ های الکترولیتی و گالوانه، برقکافت آب
۸۶ انحلال پذیری مواد و آب، قانون هنری ۱۰۴ شعاع یونی
۸۷ ترکیبات یونی، واکنش پذیری فلزات ۱۰۵ الماسی، سیلیسم، گرافیت، گرافنی
۸۸ استوکیومتری آلکان ها ۱۰۶ ترکیبات آلی، استیرن، ترفتالیک اسید
۸۹ استوکیومتری درصد خلوص ۱۰۷ ثابت تعادل
۹۰ ترکیبات عالی و گروه های عاملی ۱۰۸ نمودار انرژی، پیشرفت واکنشی، انرژی  فعال سازی
۹۱ گرما، انرژی گرمایی، ظرفیت گرمایی ۱۰۹ جرم اتمی میانگین
۹۲ H واکنشی، آنتالپی پیوند، قانون هس ۱۱۰ آرایش الکترونی و رفتار شیمیایی عناصر
۹۳ ترکیبات آلی
بودجه بندی دینی کنکور
مطالعه

باتوجه به تحلیل جدول بالا متوجه می­شوید که سمت و سوی طراحان سؤال در کنکور دی ۱۴۰۱ مباحث استوکیومتری و محاسبات بود پس این قسمت را جدی بگیرید زیرا از این قسمت می­توانند در سؤالات مفهومی و تشریحی و مسئله استفاده کنند. علاوه برآن در بحث شیمی آلی در سال یازدهم نیز از مباحثی است که     می­ تواند سؤالات زیادی را در کنکور سراسری به خود اختصاص دهد.

بررسی سؤالات شیمی کنکور دی ۱۴۰۱ رشته ریاضی

بررسی سؤالات شیمی کنکور دی 1401 رشته ریاضی

بررسی درصدهای شیمی کنکور

در تصویر زیر یک تحلل از درصدهای کنکور که توسط سازمان سنجش ارائه گردیده را مشاهده می­کنید.

بررسی درصدهای شیمی کنکور

طبق این آمار اگر داوطلبی به هیچ سؤالی از شیمی پاسخ نمی داد از ۲۳درصد داوطلبان جلوتر بود. اگر فقط به یک سؤال پاسخ صحیح می داد از ۴۰درصد داوطلبان جلوتر بود.

کدام مباحث شیمی را برای کنکور بخوانیم؟

همانطور که قبلا توضیح دادم همه فصول در کنکور مهم هستند و داوطلبی نباید نسبت به حذف فصلی اقدام کند به دلیل اینکه ممکن است پیش نیاز فصل دیگر باشد به عنوان مثال استوکیومتری تقریبا با تمام مباحث شیمی در ارتباط و حذف آن می­ تواند به نتیجه شما ضربه وارد کند.

به شکل زیر توجه کنید:

کدام مباحث شیمی را برای کنکور بخوانیم؟

باتوجه به اینکه در شکل بالا مباحث سخت و آسانی را بررسی کردیم شما می­ توانید با تسلط روی فصل های زیر با رعایت پیش نیازها حداقل ۶۰ درصد شیمی، را در کنکور کسب کنید.

فصول آسان شیمی دهم ۲ و ۱ فصول آسان شیمی یازدهم ۲ و ۱ فصول آسان شیمی دوازدهم ۴ و ۳

حال اگر فرصت کمتری دارید و پایه مطالعه کافی نسبت به درس شیمی نداشتید می توانید با تمرکز بر مباحث زیر حداقل ۵۰ درصد شیمی را در کنکور کسب کنید.

فصول ۲ و ۱ پایه دهم  فصل ۱ شیمی یازدهم و فصول ۴ و ۳ پایه دوازدهم

پیش نیازهای کلی برای تست های شیمی کنکور

– تسلط بر آرایش الکترونی، ساختار لوویس، جدول تناوبی، تسلط بر واکنش ها، استوکیومتری،                (فصل های ۲ و ۱ شیمی دهم و فصل ۱ شیمی یازدهم).

– استوکیومتری تقریبا در همه سؤالات محاسباتی وجود دارد.

– فصل ۲ شیمی دهم، بحث گازها با استوکیومتری قابل ترکیب شدن دارد.

– فصل ۳ شیمی دهم، محلول ها قابلیت ترکیب شدن با خیلی مباحث ازجمله (اسید، باز، گازها و…) را دارد.

– ترکیبات آلی در شیمی یازدهم قابلیت ترکیب شدن با فصل ۲ شیمی یازدهم را دارند.

– فصل ۲ شیمی یازدهم مسائل سرعت و ظرفیت گرمایی، آنتالپی، گروه های عاملی اهمیت خیلی زیادی دارند و می توانند با خیلی از فصل ها ترکیب شوند مثال گروه های عاملی با فصل ۳ شیمی یازدهم، مسائل آنتالپی و قانون هس با استوکیومتری، مسائل سرعت با استوکیومتری و محلول­ ها و گازها.

– فصل ۳ شیمی یازدهم یک فصل مفهومی است و می تواند با اواخر فصل ۴ شیمی دوازدهم یا ساختار لوویس در قصل ۲ شیمی دهم قابل ترکیب باشد.

– فصل ۱ شیمی دوازدهم (اسیدها و بازها) از فصل های سخت با تنوع قسمت بالا و کلی مسائل PH هست.

– فصل ۲ شیمی دوازدهم (الکتروشیمی) جزو فصل های سخت است که تنوع مسائل زیادی دارد. از آبکاری گرفته تا مسائل اکسایش و سلول های سوختی.

– فصل ۳ شیمی دوازدهم؛ یک فصل مفهومی است که پایه بر رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها و انواع جامدها و آنتالپی پیوند و…. مسلط بود.

– فصل ۴ شیمی دوازدهم مهمترین مباحث واکنش های گرماده و گرماگیر هستند.

جمع بندی پایانی

همانطور که متوجه شدید در درس شیمی با ۳نوع سؤال مواجه هستیم سؤالات مفهومی، سؤالات حفظی و سؤالات محاسباتی که در بالا در فصول محتلف شیمی آنها را بررسی کردیم و دریافتیم که تا امکان دارد هیچ فصلی از کتاب شیمی حذف نکنیم باتوجه به اینکه پیش نیاز هستند و خاصیت ترکیب شدن دارند. البته برای کسب درصدهای مختلف به مباحث مستقل و پرتست نیز اشاره شد. به پایان این مقاله رسیدیم امیدوارم برایتان بوده باشد هرگونه سؤالی در این زمینه دارید کامنت بگذارید در اسرع وقت پاسخگوی شما هستم.

سؤالات متداول

۱- سؤالات شیمی در کنکور سراسری به چه صورت است؟

داوطلبان گروه آزمایشی تجربی و ریاضی پایه به ۳۵سؤال ۳۵دقیقه پاسخ دهند.

۲- مهمترین عامل برای کسب تراز بالا در شیمی کنکور چیست؟

مطالعه هدفمند، توجه به فصل­ هایی که می توانند سؤالات ترکیبی داشته باشند و حل تست های فراوان

۳- مهمترین مباحث شیمی کنکور کدامند؟

در مقاله بالا توضیح  دادم مراجعه کنید به مهمترین مباحث شیمی کنکور

بهترین روش مطالعه اقتصاد کنکور + روش مطالعه رتبه های برتر
مطالعه

دکتر غلامرضا عبدلی

غلامرضا عبدلی هستم دکترای تخصصی مشاوره ، مدرس دانشگاه و مدرس کارگاه های تربیت مشاور تحصیلی. افتخار این را دارم که با 20 سال تجربه در حوزه مشاوره تحصیلی بتوانم به شما عزیزان کمک کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا