مقالات مشاوره کنکورمعرفی رشته های دانشگاهی

معرفی رشته علوم انسانی – صفر تا ۱۰۰ رشته انسانی

معرفی رشته علوم انسانی

در طول دوران تحصيل، دانش آموزان بايستی در پايان مقطع نهم، يكی از رشته های تحصيلی از قبيل رشته علوم انسانی، علوم رياضی، علوم تجربی و يا يكی از رشته های فنی و حرفه ای و يا كاردانش را انتخاب نمايند و به تحصيل در آن رشته ادامه دهند.

انتخاب رشته يك مسير دشوار و پر ترديد برای دانش آموزان و خانواده هايشان است. چرا كه برای نوجوانان بسيار با اهميت است و آينده شغلی و اجتماعی شان را تحت تاثير قرار می دهد .

معرفی رشته انسانی
معرفی رشته انسانی

انتخاب رشته تحصيلی عاوه بر اهميتی كه در آينده شغلی دانش آموزان دارد، بايستی با عاقه و استعداد آنها نيز متناسب و همراه باشد. در غير اين صورت چنانچه دانش آموز بدون هيچگونه عاقه و ذوق و استعدادی رشته ای را انتخاب كند، هر چقدر هم كه آن رشته بازار كار و آينده شغلی خوبی داشته باشد، بدون داشتن عاقه و انگيزه به جايی نخواهد رسيد. پس موقع انتخاب رشته نخست عاقه و سپس استعداد خود را اولويت قرار دهيد، سپس اقدام به انتخاب رشته نماييد.

در صورتی كه به مشاغلی از قبيل وكالت، روانشناسی، حسابداری، تاريخ شناسی، مديريت و جامعه شناسی يا مدد كاری يا شغل هايی در اين زمينه عاقه مند هستيد، ما به شما پيشنهاد می كنيم رشته علوم انسانی را انتخاب كرده و در آن ادامه تحصيل دهيد. در ادامه اين مقاله می خواهيم در مورد اين رشته تحصيلی و آينده شغلی آن توضيحات كامل را ارائه دهيم، پس با ما همراه باشيد.

رشته علوم انسانی چیست؟

رشته ای مرتبط با عوامل انسانی می باشد كه در حقيقت به منظور بررسی و مطالعه رفتار و كردار انسان ها در هر محيط فردی و اجتماعی ايجاد شده است.

اين رشته در مورد تمدن زندگی انسان ها و ويژگي های آنها مطالعه كرده و آموزش می دهد. زبان های گوناگون مدرن و باستانی، اديان و مذاهب مختلف كشورها، تاريخ، اقتصاد، منطق و فلسفه و… را مورد بررسی قرار می دهد.

باور عموم بر اين است كه اين رشته جزو ضعيف ترين رشته های تحصيلی در دوران دبيرستان می باشد. اما اين كاما اشتباه است و رشته علوم انسانی از فعال ترين و استدالی ترين رشته های تحصيلی می باشد .

هدف رشته علوم انسانی چیست؟

حال می خواهيم در مورد هدف اين رشته تحصيلی صحبت كنيم. هرگونه مسئله ای كه به انسانها مرتبط باشد، مورد مطالعه و تحقيق و بررسی قرار می گيرد. از زمينه های حقوق و اقتصاد گرفته تا ادبيات و روانشناسی و جامعه شناسی از موضوعات اصلی اين رشته هستند .

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور انسانی 1402
مطالعه

مهارت ها و استعدادهای ازم برای موفقیت در رشته علوم انسانی

در هر رشته ای كه برای ادامه تحصيل قدم بگذاريد، بايستی حداقل كمی مهارت و استعداد در آن رشته داشته باشيد تا بتوانيد اين مسير را با موفقيت ادامه داده و به مقصد برسانيد.

جهت تحصيل در رشته علوم انسانی، اساسی ترين مهارت هايی كه بايد داشته باشيد، داشتن مهارت برقراری ارتباط با ديگران يا مهارت های آداب معاشرت قوی، داشتن يك حافظه فوق العاده برای درس های حفظی و به خاطر سپردن دروس و عاقه داشتن به درس هايی مثل ادبيات فارسی، انگليسی، عربی و اجتماعی از جمله مهارت های اوليه ازم برای تحصيل در رشته علوم انسانی می باشند.

نوشته های مشابه

چنانچه حس می كنيد به رياضيات و فيزيك و شيمی عاقه مند هستيد، پيشنهاد ما به شما ادامه تحصيل در رشته رياضی يا تجربی است. اما اگر به حفظيات عاقه مند باشيد، با انتخاب رشته علوم انسانی، يك آينده شغلی عالی در انتظار شما خواهد بود .

اهمیت برقراری ارتباط در زندگی ما

 

ارتباطات به افراد اجازه می دهد تا ايده ها و افكار خود را با ديگران به اشتراك بگذارند. اين كار به حل تعارضات بين افراد و داشتن روابط سالم تر و طوانی تر كمك می كند. گفتيم كه ارتباط، فرآيندی است كه امكان به اشتراك گذاری ايده ها، افكار و احساسات را بين افراد فراهم می كند. لذا هيچ چيز به اندازه اهميت آن در زندگی ما روشن و واضح نيست. ارتباطات روابط بين افراد را توسعه و تقويت كرده و در حل مشكات و رسيدن به توافق نيز بسيار مهم است.

عاوه بر اين، مهارت های برقراری ارتباط موثر با ديگران در زندگی تجاری و شغلی نيز بسيار مهم است. اختاف نظرها و درگيری ها در محيط های كاری اغلب ناشی از عدم ارتباط درست است. با مهارت های ارتباطی مؤثر می توان چنين مشكاتی را حل و بهره وری بيشتری را در محيط كار ايجاد كرد. در نتيجه اهميت ارتباط موثر با ديگران، در زندگی ما انسان ها، يك واقعيت انكارناپذير است .

چرا ارتباط موثر در روابط شخصی مهم است؟

روابط شخصی مهمترين و پايدارترين روابط بين افراد هستند. داشتن مهارت های ارتباطی موثر برای دوام اين روابط بسيار مهم است. ارتباط موثر به حل مشكات و اختافات و دستيابی به توافق بهتر در روابط شخصی و همچنين به ايجاد احساس اعتماد و احترام بين افراد كمك می كند.

ارتباط موثر در روابط شخصی، ارتباط بين افراد را صميمانه تر و صادقانه تر می سازد. اين مسئله در افزايش اعتماد بين افراد و سالم تر كردن روابط آنها كارساز است. ارتباط مؤثر همچنين درك متقابل بين افراد را افزايش داده و به طوانی تر شدن يك رابطه كمك می كند .

کنكور رشته علوم انسانی

كنكور اين رشته، به علت داشتن پنج زير گروه، از پرمتقاضی ترين رشته ها و دارای بيشترين داوطلبان كنكور سراسری به شمار می آيد. به علت حفظی بودن دروس اين رشته، داوطلبان بايستی يك برنامه ريزی كنكوری مناسب انجام داده و زمانبندی كاربردی و مفيد، به كمك يك مشاور كنكور كاربلد، برای مطالعه درس های اصلی و تخصصی خود داشته باشند. اين برنامه ريزی بايد به نحوی باشد كه داوطلبان با نزديك شدن به كنكور، بتوانند به خوبی مطالب را در ذهن خود حك كرده و آزمون خود را به بهترين شكل ممكن پشت سر بگذارند.

زيرگروه های علوم انسانی
زيرگروه های علوم انسانی

زیر گروه های رشته علوم انسانی

همانطور كه گفتيم اين رشته دارای ٥ زير گروه اصلی است. هر يك از اين زيرگروه ها نيز دارای رشته هايی هستند، كه در ادامه تمامی اين رشته ها را آورده ايم.

رشته های زير گروه اول رشته علوم انسانی:

مقطع كاردانی:
 • كاردانی آموزش دينی و عربی
 • كاردانی آموزش زبان و ادبيات فارسی
 • كاردانی امور تربيتی
 • كاردانی امور دولتی
 • كاردانی تربيت مبلغ قرآن كريم
 • كاردانی تربيت معلم قرآن كريم
 • كاردانی حقوق قضايی
 • كاردانی خدمات اداری
مقطع كارشناسی:

آموزش الهيات، آموزش عربی، فقه و حقوق مذاهب اسامی، فقه و مبانی حقوق اسامی، فلسفه، فلسفه و حكمت اسامی، فلسفه و عرفان اسامی، فلسفه و كام اسامی، مترجمی زبان عربی، زبان و ادبيات فارسی، زبان و ادبيات كردی، اديان و مذاهب، اديان و عرفان، زبان و ادبيات عربی، فقه و حقوق شافعی، معارف اسامی و علوم قرآنی، معارف اسامی و كام، معارف اسامی، ايران شناسی، تاريخ تمدن ملل اسامی، شيعه شناسی، علوم قضايی، فرهنگ و معارف اسامی، زبان و ادبيات تركی آذری، فقه و حقوق اسامی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق حنفی، معارف اسامی و علوم تربيتی، معارف اسامی و اخاق، معارف اسامی و اديان، معارف اسامی و تاريخ، معارف اسامی و مديريت.

رشته انسانی
رشته انسانی

كارشناسی ارشد:

رشته های زیر گروه دوم رشته علوم انسانی

رشته های زيرگروه دوم اين رشته نيز شامل موارد زير است.

كاردانی:

 • كاردانی آموزش مطالعات اجتماعی

كارشناسی:

 • آموزش علوم اجتماعی
 • امنيت اطاعات
 • امنيت بين الملل
 • امنيت نرم
 • برنامه ريزی اجتماعی و تعاون
 • پژوهشگری امنيت
 • جامعه شناسی
 • حفاظت اطاعات
 • روزنامه نگاری
 • ضد تروريسم
 • علوم فنی امنيت
 • مددكاری اجتماعی
 • مردم شناسی
 • علوم ارتباطات اجتماعی

 

رشته های زیر گروه سوم علوم انسانی

رشته های زير گروه سوم نيز به شرح زير است.

 

كاردانی:

 • كاردانی اشتغال
 • كاردانی اقتصاد كار و بهره وری
 • كاردانی امور بانكی
 • كاردانی امور فرهنگی
 • كاردانی امور مالی و مالياتی
 • كاردانی بيمه
 • كاردانی گردشگری
 • كاردانی حسابداری
 • كاردانی روابط كار
 • كاردانی مديريت بازرگانی
 • كاردانی مديريت صنعتی
 • كاردانی مديريت گمركی
 • كاردانی هتل داری

كارشناسی:

اقتصاد – امنيت اقتصادی – حسابداری – روابط عمومی – مديريت امور گمركی – مديريت بازرگانی – مديريت بيمه – مديريت بيمه اكو – مديريت دولتی – مطالعات ارتباطی و فناوری اطاعات – مديريت صنعتی – مديريت فرهنگی هنری – فناوری اطاعات و ارتباطات – گردشگری – مديريت اطاعات و ارتباطات – مديريت امور بانكی -مديريت كسب و كارهای كوچك – مديريت مالی – مديريت و بازرگانی دريايی- هتل داری .

توانايی برقراری ارتباط با ديگران
توانايی برقراری ارتباط با ديگران

رشته های زیر گروه چهارم علوم انسانی

رشته های زير گروه چهارم علوم انسانی عبارتند از :

 

كاردانی:

 • كاردانی باستان شناسی
 • كاردانی علوم انتظامی

 

كارشناسی:

 • آمار
 • آموزش تاريخ
 • آموزش جغرافيا
 • باستان شناسی
 • تاريخ
 • تاريخ اسام
 • جغرافيا
 • زبان شناسی
 • علوم انتظامی
 • علوم سياسی

 

رشته های زیر گروه پنجم علوم انسانی

و در آخر رشته های زيرگروه پنجم:

كاردانی:

 • كاردانی آموزش و پرورش ابتدايی
 • كاردانی آموزش و پرورش كودكان استثنايی
 • كاردانی علم اطاعات و دانش شناسی
 • كاردانی علوم ورزشی
 • كاردانی مربی كودك.

كارشناسی

 • آموزش ابتدايی
 • آموزش مشاوره و راهنمايی
 • آموزش تربيت بدنی – آموزش كودكان استثنايی
 • روان شناسی
 • علم اطاعات و دانش شناسی
 • علوم تربيتی
 • علوم ورزشی
 • مشاوره
 • مطالعات خانواده.

در بين تمامی اين زير گروه ها و رشته ها كه گفتيم، رشته های حقوق، روانشناسی و حسابداری از محبوب ترين و پر متقاضی ترين رشته های موجود هستند كه بازار كار خوبی هم دارند.

به طور كلی رشته علوم انسانی از جمله رشته های مهم و اساسی برای زندگی انسانها و مطالعه روابط فردی و اجتماعی آنها میباشد. دانش آموزانی كه در اواخر دوره نهم می باشند و بايستی يك رشته تحصيلی را جهت ادامه تحصيل خود انتخاب نمايند، می توانند پس از آگاهی از عاقه و استعداد خود، در صورتی كه به رشته انسانی عاقه داشته باشند، با مطالعه دقيق و كامل اين مقاله، به تمامی اطاعاتی كه در مورد اين رشته می خواهند، دست يابند.

رشته علوم انسانی
رشته علوم انسانی

مشاغل پرطرفدار و پردرآمد رشته علوم انسانی

زمانی كه كه صحبت از بازار كار و آينده شغلی يك رشته می شود ، جوانب مختلفی را بايد بررسی كرده

 • بسنجيد، از جمله اينكه :
 • كدام مشاغل متناسب با تيپ شخصيتی شما هستند؟
 • به نظر خودتان در چه شغل هايی موفق تر خواهيد بود؟
 • در جامعه امروزی در كدام شغل ها امكان پيشرفت و ترقی وجود دارد؟
 • چه مقدار درآمدی در نظر داريد؟
 • آيا به شغل كارمندی و حقوق ثابت در يك اداره يا شركت قانع هستيد يا به دنبال كسب درآمد بيشتر می باشيد؟

تمام سواات فوق در مورد شغل آينده و نحوه ورود شما به بازار كار تاثيرگذار هستند، اما مطمئنا استعداد و مهارتی كه در رشته تحصيلی خود داريد، تعيين گر شغل آيندهتان خواهد بود و بيشتر شركت های دولتی و خصوصی به دنبال كسانی هستند كه مهارت و تجربه كافی را داشته باشند.

در كنار تمام اين موارد ، در ادامه تعدادی از شغل های پردرآمد و استخدام رسمی رشته علوم انسانی را را ذكر كرده ايم.

 • رشته های دريس ابتدايی، تدريس تاريخ ، تدريس جغرافيا و به طور كلی همه رشته های دانشگاه تربيت معلم، دارای استخدام قطعی بوده و شما پس از فارغ التحصيلی در اين رشته ها، به استخدام وزارت آموزش و پروررش كشور درمی آييد و از مزايای استخدام دائمی، بهره مند خواهيد شد.
 • رشته هايی از قبيل امنيت نرم، پژوهشگری امنيت، امنيت اطاعات و تمامی رشته های دانشگاه امنيت اطاعات نيز همچون دانشگاه تربيت معلم، استخدام قطعی پس از فارغ التحصيلی را ارائه می دهند.
 • به جز موارد فوق، رشته های حقوق، روانشناسی و حسابداری هم دارای بهترين و پردرآمدترين بازار كار در بين شغل های رشته علوم انسانی هستند كه رقابت برای پذيرش در اين رشته ها بسيار دشوار و تنگاتنگ است .
مشاغل پرطرفدار و پردرآمد رشته علوم انسانی
مشاغل پرطرفدار و پردرآمد رشته علوم انسانی

سواات متداول

١.  رشته های علوم انسانی شامل چه رشته هايی هستند ؟

رشته هايی مثل حسابداری، مديريت، حقوق، روانشناسی و … از جمله رشته های گروه علوم انسانی می باشند.

٢.  بازار كار رشته های اين گروه چگونه است؟

بازار كار رشته های گروه انسانی به شرايط مختلفی بستگی دارد. لذا مهارت ها و توانمندی های شما و همچنين تخصصی كه داريد، می تواند يك بازار كار و آينده شغلی عالی را برايتان رقم بزند.

٣.    بهترين رشته علوم انسانی كدام است؟

حقوق و روانشناسی.

٤.  مهارت های مورد نياز برای تحصيل در رشته انسانی چه مهارت هايی هستند؟

برای تحصيل در اين رشته مهم ترين مهارت هايی كه نياز است، مهارت ارتباط گيری با ديگران و داشتن حافظه قوی برای حفظ كردن دروس حفظيات.

٥.  آيا می توان در دوره های يازدهم يا دوازدهم تغيير رشته داده و به رشته انسانی رفت؟

در صورت داشتن ريز نمرات خوب به ويژه در دروس ادبيات فارسی، عربی، اجتماعی و زبان انگليسی، بله می توانيد اقدام به اين كار كنيد.

آنچه باید درباره رشته بیوتکنولوژی بدانیم [صفر تا 100]
مطالعه

دکتر غلامرضا عبدلی

غلامرضا عبدلی هستم دکترای تخصصی مشاوره ، مدرس دانشگاه و مدرس کارگاه های تربیت مشاور تحصیلی. افتخار این را دارم که با 20 سال تجربه در حوزه مشاوره تحصیلی بتوانم به شما عزیزان کمک کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا