نهم

سوالات متن درس هجدهم مطالعات نهم

سلام خدمت همه دانش آموزان و همراهان سایت درس جت. در این نوشته با سوالات متن درس هجدهم مطالعات نهم همراه شما نهمی ها هستیم.

سوالات متن درس هجدهم مطالعات نهم

درس هجدهم ( هویت )

 ۱-موضوع هویت در واقع همان پاسخ به پرسش کیستی است.

صحیح (*) غلط ( )

۲-منظور از هویت چیست؟

هویت عبارت است از احساس و آگاهی و شناخت از خود

۳-از لحاظ هویت چه تفاوتی بین انسان و سایر موجودات زنده است؟

آگاهی انسان از وجود و شخصیت و ویژگی های خود از جمله تفاوت های انسان با سایر موجودات زنده است و خداوند این امتیاز را به انسان عطا کرده است.

۴- ابعاد هویت را نام ببرید.

هویت فردی و هویت اجتماعی .

۵-هویت فردی شامل چند بخش است؟

دو بخش: ویژگی های جسمانی و روانی.

۶- با ذکر مثال بگوئید هویت جسمانی مربوط به چیست؟

هویت جسمانی مربوط به بدن و خلقت خدادی ما هستند. مانند: جنسیت، قد، وزن، سن و گروه خونی

۷- با ذکر مثال بگوئید هویت اخلاقی و روانی مربوط به چیست؟

ویژگی های اخلاقی و روانی همان ویژگی غیر جسمانی هستند. مانند: صبور بودن، زود رنج بودن، داشتن پشتکار و اراده، امیدوار بودن، لجوج بودن و به هنر علاقه داشتن.

۸-ویژگی های جسمانی افراد بر خصوصیات روانی آنها چه تأثیری می گذارد؟

ویژگی های جسمانی افراد بر خصوصیات روانی آنها اثر می گذارد، برای مثال ، بیماری ها یا اختلالات جسمی تأثیرات نامطلوبی بر سلامتی روانی انسان دارند.

ویژگی های اخلاقی و روانی چه تأثیری بر انسان می گذارد؟

ویژگی های اخلاقی و روانی می توانند بر جسم ما تأثیر بگذارد. برای مثال، افراد خوش بین و امیدوار و پرتلاش نسبت به آدم های بدبین و منفی باف یا تنبل، سلامت جسمانی بیشتری دارند.

۱۰-سن جزء کدامیک از هویت های انسان است؟

جسمانی

 ۱۱-هویت اجتماعی چگونه بدست می آید؟

افراد با عضویت در گروه های مختلف اجتماعی و آشنا شدن با ارزش ها و عقاید جامعه، هویت اجتماعی به دست می آورند. ما با عضویت در خانواده، فرزند به حساب می آییم، با عضویت در مدرسه دانش آموز هستیم و …

۱۲-هویت اجتماعی چگونه شکل می گیرد؟

هویت اجتماعی ما از طریق ارتباط با جامعه و نقشی که در هر گروه بر عهده میگیریم شکل میگیرد.

۱۳- آیا ویژگی های هویتی ما تغییر می کنند؟

برخی از ویژگی های هویتی تغییر نمی کنند و همیشه ثابت اند، برای مثال ما نمی توانیم سن و تاریخ تولد یا مکان تولد خود را تغییر بدهیم. اما برخی از ویژگی های هویتی همواره در حال تغییرند. برای مثال، یک فرد فقیر ممکن است به فردی پر در آمد، و یک فرد بی سواد به آدمی با سواد و تحصیل کرده مبدل شود یا فردی که چندان به اخلاق دینی پایبند نیست با تلاش و کوشش به فردی با تقوا تبدیل گردد.

۱۴-ما نسبت به ویژگی هایی که قابل تغییرند و می توانیم در انتخاب آنها نقش داشته باشیم، .. مسئول.. هستیم.

۱۵- یکی از مراتب هویت اجتماعی، هویت .. ملی .. است که به یک ملت مربوط می شود.

۱۶-هویت ملی به یک ملت مربوط می شود.

صحیح (*)

غلط ( )

۱۷-ملت به چه چیزی گفته می شود؟

به جمعیتی که در قلمرو یک سرزمین مشخص مستقر شده و دارای اشتراکات تاریخی، زبانی، مذهبی، اقتصادی و آرمان های مشترک می باشند.

۱۸-عمده ترین عناصر هویت یک ملت را نام ببرید.

فرهنگ، تاریخ (زمان) و سرزمین (مکان)

۱۹-شکل روبرو را کامل کنید.

سوالات متن درس هجدهم مطالعات نهم

سوالات متن درس هجدهم مطالعات نهم

۲۰-مهم ترین ویژگی های مشترک جامعه ایرانی که با آنها شناخته می شویم را نام ببرید.

اما در سرزمین ایران زندگی می کنیم.

۲-ما مسلمانیم.

۳-ما تاریخ کهن و میراث فرهنگی غنی داریم.

۴-زبان مشترک ما فارسی است.

۵-انقلاب اسلامی نمایانگر آرمان های والای جامعه ماست.

۲۱-چرا سرزمین از مهمترین عناصر شکل دهنده هویت ملی است؟

چون برای مردمی که در یک سرزمین زندگی می کنند سرزمین یا وطن ارزشی متفاوت با سایر مکان ها دارد و احساس خاصی در آنها به وجود می آورد، به گونه ای که وظیفه خود می دانند از آن تا پای جان دفاع کنند.

۲۲-در متون کهن ایران باستان، از سرزمین ما به .. ایران شهر .. و .. ایران زمین.. یاد شده است.

۲۳-چرا دین از ارکان مهم هویت ایرانیان است؟

چون بیش از ۹۸ درصد مردم ایران مسلمان اند. فرهنگ مردم بر اساس دین اسلام است و عقاید و ارزش ها و حتی نظام سیاسی و قوانین امروز ما از دین اسلام نشئت می گیرد. زندگی ما ایرانیان با دین اسلام عجین شده است.

دین اسلام همچنین موجب پیوند ما با جهان اسلام یعنی مسلمانانی است که در سایر نقاط جهان زندگی می کنند.

۲۴- اقلیت های دینی چگونه هویت و فرهنگ ایرانی را حفظ می نمایند؟

اقلیت های دینی زردشتی، مسیحی و کلیمی در کشور ضمن پیروی از دین خود، هویت و فرهنگ ایرانی را حفظ نموده همواره از سرزمین ایران در برابر هجوم بیگانگان دفاع کرده اند.

۲۵-تاریخ ایران باستان چه تأثیری بر فرهنگ ایرانیان گذاشت؟

ایران جایگاه تمدن های ریشه دار تاریخی بوده است و بیش از چند هزار سال قدمت دارد.

۲۶- پس از ورود اسلام به ایران، عقاید و ارزش های اسلامی چه تأثیری در فرهنگ ایرانیان پدید آورد؟

پس از ورود اسلام به ایران، عقاید و ارزش های اسلامی سبب دگر گونی بزرگی در فرهنگ ایرانیان شد. البته دسته ای از رسوم و آیین های ایرانیان مانند جشن نوروز که مغایرتی با تعالیم اسلام نداشتند، بر جا ماندند و با تأثیرپذیری از هویت دینی مسلمانان ادامه یافتند.

پذیرش اسلام، ایران را به جهان اسلام پیوند زد و ایرانیان با بهره گیری از تعالیم اسلام در شکوفایی و گسترش تمدن اسلامی نقش مهمی ایفا کردند.

به قول استاد شهید مطهری ایرانیان از دین اسلام نیرو و حیات گرفتند و هم نیرو و حیات خود را صرف خدمت به آن کردند.”

۲۷-این جمله از کیست؟ (ایرانیان از دین اسلام نیرو و حیات گرفتند و هم نیرو و حیات خود را صرف خدمت به آن کردند).

الف) امام خمینی

ب) شهید بهشتی

ج) دکتر مفتح

د) استاد مطهری ( *)

۲۸-ایرانیان توانستند، اقوام مهاجم چون مغول ها و تیموریان را تحت تأثیر فرهنگ اسلامی و ایرانی قرار دهند.

صحیح (*)

غلط ()

۲۹-چرا زبان مشترک نقش مهمی در تکوین هویت ملی دارد؟

چون زبان مشترک است که میراث فرهنگی با آن آموخته می شود و انتقال می یابد.

۳۰- زبان فارسی چه نقشی در هویت ملی دارد؟

زبان فارسی ریشه در تمدن ایران باستان دارد اما در دوران پس از اسلام نیز تداوم یافت و به عنوان زبان آموزشی و اداری به کار رفت. دانشمندان و بزرگان دوره اسلامی صدها اثر علمی و ادبی و هنری به این زبان پدید آورده اند، تا جایی که می توان زبان فارسی را زبان دوم جهان اسلام دانست.

زبان فارسی همچنین همواره عامل وحدت اقوام ایرانی بوده است و آنها ضمن استفاده از زبان محلی خود، ده ها اثر ادبی و علمی و فرهنگی به زبان فارسی پدید آورده اند.

۳۱- زبان دوم جهان اسلام زبان .. فارسی.. است.

۳۲-میراث فرهنگی یک کشور به وسیله زبان آموخته می شود و انتقال می یابد.

صحیح (*) غلط ()

۳۳- انقلاب اسلامی چه تأثیری بر هویت ملی ایرانیان داشته است؟

در این انقلاب، مردم ایران به جای دنباله روی از فرهنگ بیگانگان به فرهنگ و هویت اسلامی خود بازگشتند و با بهره گیری از ارزش های دینی خود، خواستار استقلال، آزادی و جامعه ای اسلامی شدند. امروزه آرمان های انقلاب اسلامی الهام بخش مسلمانان جهان قرار گرفته است.

۳۴-امت اسلامی را توضیح دهید.

امت اسلامی جمعیت بزرگی است که میان آنها با مرزهای جغرافیایی و سیاسی، فاصله نمی افتد. افراد یک امت، با انسجام، اتحاد، همدلی و همکاری، یک پیکره واحد را تشکیل می دهند. این پیکره واحد، هدف و ارزش های واحدی داشته و در تاریخ، سرنوشت و آینده یکدیگر، شریک هستند.

۳۵- فکر می کنید که یک فرد باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا هویت انقلابی داشته باشد؟

می توانید به بیانات امام خمینی (ره) یا رهبر انقلاب مراجعه کنید و چند ویژگی را که ایشان برای فرد انقلابی” بیان کرده اند، بیابید.

از ویژگی های فرد انقلابی می توان به:

ساده زیستی و نفی اشرافیت، داشتن روحیه استقلال طلبی و نداشتن وابستگی به قدرت های خارجی، مردمی بودن و خود را جدا از مردم ندانستن، نیفتادن در دام افراط و تفریط، پرهیز از سیاست زدگی، نداشتن ترس در مقابل دشمن، تقوا را سرلوحه زندگی خود قرار دادن، دینداری، عدالت، حمایت از مظلومان را وظیفه خود دانستن، حداکثر تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، شناخت دشمنان حقیقی انقلاب و … را می توان گفت

۳۶-یکی از اهداف پیامبر (ص) پس از بعثت چه بود؟

تشکیل امت واحد اسلامی، امتی که باید تلاش و مجاهدت دائمی، بر قدرت، پیشرفت و عظمت خود بیفزایند تا در عصر جدید، “تمدن نوین اسلامی” را برپا کنند.

۳۷-امت اسلامی در مواجهه با دشمن مشترک چه وظیفه ای دارند؟

امت اسلامی در مواجهه با دشمن مشترکشان، یعنی استکبار جهانی، رقابت ها و اختلافات را کنار گذارد و با یکدیگر متحد باشند.

تهیه کننده سوالات متن درس هجدهم مطالعات نهم : جناب آقای علی ندافی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن مطالعات نهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

جامع ترین معنی شعر آفرینش همه تنبیه خداوند دل است فارسی نهم + ❤️ آرایه های ادبی ، قلمروها و معنی کلمات
مطالعه

تیم تولید محتوای درس جت

وبسایت درس جت از به روزترین وبسایت ها و مراجع درسی قبل از دانشگاه میباشد که کار خود را از بهمن ماه سال 1400 آغاز کرد و هدف ما از تاسیس وبسایت درس جت این است که هر آنچه که یک دانش آموز کنکوری به آن نیاز دارد دارد را در این سایت به صورت کامل و با بهترین کیفیت فراهم کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا