نهم

سوالات متن درس دوم مطالعات نهم

سلام خدمت همه دانش آموزان و همراهان سایت درس جت. در این نوشته با سوالات متن درس دوم مطالعات نهم همراه شما نهمی ها هستیم.

سوالات متن درس دوم مطالعات نهم

 ۱-حرکت وضعی زمین را تعریف کنید.

زمین هر ۲۴ ساعت یکبار به دور محور خود می چرخد، که به آن حرکت وضعی می گویند.

۲- زمین روشنایی خود را از نور .. خورشید .. می گیرد اما نور خورشید در زمان معین، فقط .. نیمی.. از زمین را روشن می کند.

۳-نیمی از زمین که رو به خورشید است ..روز .. و ..روشن..، و نیمی دیگر ..شب.. و .. تاریک .. است.

۴-منظور از حرکت ظاهری خورشید چیست؟

ما هر روز در آسمان، خورشید را می بینیم که از مشرق طلوع می کند. هنگام ظهر، خورشید تقریبا بالای سر ماست و هنگام عصر رفته رفته به سمت مغرب حرکت و در آن سمت غروب می کند. این جابجایی یا حرکت خورشید در آسمان حرکت ظاهری است.

۵- آیا خورشید در هنگام حرکت ظاهری جا به جا می شود؟ چرا؟

خیر، در واقع خورشید جابجا نمی شود بلکه زمین می چرخد و نقاط مختلف کره زمین پی در پی در مقابل خورشید قرار می گیرند.

۶- مردم ایران چون در جهت .. غرب.. هند هستند، خورشید را .. دیرتر از آنها می بینند.

۷-حرکت زمین به دور خود از ..غرب .. به .. شرق.. است.

۸-نتیجه حرکت وضعی زمین چیست؟

پدید آمدن شب و روز و اختلاف ساعت.

۹-وقتی خورشید درست در روی نصف النهار مبداء قرار می گیرد وضعیت زمانی مناطق چگونه است؟

الف) همه شهرهایی که روی نصف النهار مبداء واقع شده اند ظهر است

ب) کشورهایی که در شرق گرینویچ هستند از ظهرشان گذشته است

ج) کشورهایی که در غرب گرینویچ هستند چند ساعت به ظهر شان مانده است

د) همه موارد (*)

۱۰-کشورهایی که در شرق.. نصف النهار گرینویچ قرار دارند خورشید را زودتر می بینند.

۱۱-ساعت واقعی و ساعت رسمی چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

ساعت واقعی مبنای آن موقعیت خورشید در آسمان است و در زندگی روزانه از آن نمی توان استفاده کرد اما ساعت رسمی برای کل کشور یکسان است.

۱۲-مبنای زمان واقعی چیست؟

موقعیت خورشید در آسمان

۱۳-چرا از ساعت رسمی استفاده می کنیم؟

برای جلو گیری از ایجاد ناهماهنگی در تعیین قرارهای ملاقات، زمان باز و بسته شدن اداره ها و مغازه ها و برنامه حرکت قطارها و هواپیماها .

۱۴-زمان رسمی چگونه بوجود آمد؟

چندین سال پیش، کشورها در یک اجلاس بین المللی، توافق کردند که به جای ساعت واقعی از ساعت رسمی استفاده کنند.

۱۵-ما در زندگی روزانه می توانیم از ساعت واقعی استفاده کنیم.

صحیح ( )

غلط (*)

۱۶-کره زمین برای آنکه یک دور یا ۳۶۰ درجه به دور خود بچرخد، ..۲۴.. ساعت وقت لازم دارد. ۱۷-همه نصف النهارهایی که داخل یک قاچ قرار گرفته اند، به طور توافقی ساعت .. یکسانی.. دارند.

۱۸-کدامیک از کشورهای زیر بیش از یک ساعت رسمی دارند؟

 الف) ژاپن

ب) چین (*)

ج) ایران

د) هلند

۱۹-ساعت رسمی در چین چگونه است؟

چون کشور چین وسیع است پس دارای چند ساعت رسمی می باشد و مردم این کشور، هر گاه از شرق به غرب یا برعکس مسافرت می کنند، مجبورند ساعت خود را جلو یا عقب بکشند.

۲۰-هر قاچ .. ۱۵ .. درجه است و یک نصف النهار مرکزی دارد.

۲۱- در زندگی روزانه، ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟

برای انجام فرایض دینی و آگاهی از اوقات شرعی

۲۲-چرا از ساعت رسمی استفاده می کنیم؟

مثال بیاورید. در تعیین قرار ملاقات ها و زمان باز و بسته شدن ادارات، مغازه ها و برنامه حرکت قطارها و هواپیماها و ..

۲۳-اگر کسی از تهران به پاریس سفر کند، باید ساعت خود را جلو بکشد یا عقب؟

چ را باید عقب بکشد زیرا تهران زودتر از پاریس طلوع خورشید را می بیند. (زیرا نصف النهار پاریس در غرب نصف النهار تهران قرار دارد)

۲۴-حرکت انتقالی را تعریف کنید؟

یک دور کامل زمین به گرد خورشید، یک سال طول می کشد که به آن حرکت انتقالی می گویند.

۲۵-مدار زمین چه شکلی است و زمین با چه سرعتی این مسیر را می پیماید؟

بیضی شکل است و زمین با سرعت میانگین ۳۰ کیلومتر در  ثانیه، این مسیر را طی می کند.

۲۶-سال رسمی و سال کبیسه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

مدت زمان واقعی یک دور کامل گردش زمین به گرد خورشید، ۳۶۵ روز و ۶ ساعت است اما در تقویم ها سال را ۳۶۵ روز در نظر می گیرند. سال ۳۶۵ روزه، سال رسمی است که ۶ ساعت از سال خورشیدی کوتاه تر است. برای جبران کسری ۶ ساعت در هر ۴ سال یک روز به سال رسمی اضافه می شود (ساعت ۲۴ = ۴۶۶). سال ۳۶۶ روز را سال کبیسه می نامند.

۲۷-به چه دلیل زاویه تابش آفتاب در طول سال تغییر می کند؟

به دلیل اینکه، محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین، مایل است.

۲۸-مایل بودن محور قطب ها چه نتیجه ای دارد؟

زاویه تابش آفتاب در طول سال تغییر می کند و در طی یک سال، زمین در موقعیت های مختلفی در برابر خورشید قرار می گیرد. درازی شب و روز نامساوی میشود و فصل های مختلف بوجود می آید.

۲۹-نتایج حرکت انتقالی را بنویسید؟

نامساوی بودن شب و روز – پیدایش فصول

در اول تیرماه، خورشید در نیمکره شمالی به مدار راس السرطان به طور عمودی می تابد. در اول تیر ماه در نیمکره شمالی منطقه وسیع تری از کره زمین در معرض نور خورشید قرار می گیرد. در نتیجه، طول روزها از شب ها بیشتر است. در این هنگام که طولانی ترین روز در این نیمکره است و به آن انقلاب تابستانی می گویند.

۳۱-انقلاب زمستانی چیست؟

در اول دی ماه، خورشید به مدار رأس الجدی در نیمکره جنوبی عمودی می تابد. در اول دی ماه، در نیمکره شمالی بخش کم وسعت تری از کره زمین تابش خورشید را دریافت می کند و روزها کوتاه تر از شب هاست. در نتیجه، در نیمکره شمالی اول دی کوتاه ترین روز سال است که به آن انقلاب زمستانی می گویند.

۳۲-اگر در نیمکره شمالی اول دی ماه باشد در نیمکره جنوبی کدام فصل است؟

الف) اول بهار

ب) اول تابستان

ج) اول پائیز

د) اول زمستان

۳۳-اعتدالین چیست؟

در دو موقع از سال، یعنی اول بهار و اول پائیز، درازی روز و شب برابر می شود، یعنی مسیری که منطقه روشن زمین می پیماید با مسیر منطقه تاریک برابر است. به این دو زمان، اعتدالین می گویند.

۳۴-اعتدالین در چه موقع از سال رخ می دهد؟

الف) اول بهار – اول تابستان

ب) اول پائیز – اول تابستان

ج) اول بهار اول پائیز (*)

د) اول تابستان اول بهار

۳۵-در اول تیرماه در نیمکره شمالی طول روزها از شب ها بیشتر است.

صحیح (*)

غلط

۳۶- در اول دی ماه در نیمکره شمالی طول روزها از شب ها کوتاه تر است.

صحیح (*)

غلط

۳۷-مدت زمان سال های زیر را بنویسید.

سال خورشیدی: ۳۶۵ روز و ۶ ساعت

سال رسمی: ۳۶۵ روز

سال کبیسه: ۳۶۶ روز

۳۸-چرا در مجاورت خط استوا طول شب و روز همواره مساوی است؟

چون در مناطق مجاور استوا مسیر پیموده شده در دو منطقه تاریک و روشن همواره یکسان است و در نتیجه طول روز و شب همواره مساوی است.

۳۹- چرا در اول تیرماه در ناحیه مدار قطبی شمال، طول یک روز ۲۴ ساعت و به عکس در مدار قطبی جنوب، طول یک شب ۲۴ ساعت است؟

چون در اول تیر در نیمکره شمالی، منطقه وسیع تری از کره زمین در معرض نور خورشید قرار می گیرد.

۴۰- از مساوی بودن همیشگی طول روز و شب در منطقه استوا به چه نتیجه ای در باره فصول این منطقه می رسید؟

در مناطق استوایی چون زاویه تابش نور خورشید یکسان است و طول روز و شب مساوی هستند اصلا تغییر فصلی مشاهده نمی شود. یک فصل وجود دارد)

۴۱-جهت تابش آفتاب به نقاط مختلف زمین یا فصول مختلف سال، چه تأثیری در کشاورزی با معماری خانه ها می تواند داشته باشد؟

فصول روی رشد گیاهان تأثیر بسزایی دارد مثلا ما نمی توانیم سیب زمین را در مناطق گرمسیری پرورش دهیم و یا نخل باید حتما در مناطق گرمسیری پرورش یابد چون با این مناطق سازگار شده است.

و تأثیر آن در معماری به این گونه است که خانه های شیروانی در مناطقی که برف و باران زیاد می بارد ساخته می شود و یا در مناطقی که نور خورشید زیاد باشد پنجره ها طوری طراحی می شوند که احتیاج به روشن کردن چراغ در روز نباشد.

تهیه کننده سوالات متن درس دوم مطالعات نهم : جناب آقای علی ندافی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن مطالعات نهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

کامل ترین حل تمرین فصل اول ریاضی نهم
مطالعه

تیم تولید محتوای درس جت

وبسایت درس جت از به روزترین وبسایت ها و مراجع درسی قبل از دانشگاه میباشد که کار خود را از بهمن ماه سال 1400 آغاز کرد و هدف ما از تاسیس وبسایت درس جت این است که هر آنچه که یک دانش آموز کنکوری به آن نیاز دارد دارد را در این سایت به صورت کامل و با بهترین کیفیت فراهم کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا